سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی پرورشی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    بازدید از مدازس نواهی یک و دو

در هفته های  اخیر سر گرو پرورشی استان از تعدادی از مدارس نواحی یک و دو اراک بازدید کرددر هفته های  اخیر سر گرو پرورشی استان از تعدادی از مدارس نواحی یک و دو اراک بازدید کرد،و ضمن عرض خدا قوّت  و ادای احترام به همکاران ارجمند از نزدیک در جریان فعّالیت های متنوّع فرهنگی و هنری دانش آموزان  قرار گرفت.سبحانی   با معاونان و مربیان پرورشی و برخی از مدیران نیز به بحث و تبادل نظر پرداخت و پیشنهاداتی در ارتباط با ارتقاء فعالیت ها ارائه نمود.